Privacy beleid

kindercoaching Happy Families

[ row]

Happy Families is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van Happy Families van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld hiervan is een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

Daar waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld naam en (e-mail)adres invult om informatie te ontvangen, dan worden deze gegevens niet gebruikt om ook andere (e-mail) berichten van Happy Families toe te sturen, tenzij dat is aangegeven.

Verspreiding van persoonsgegevens

Happy Families zal op geen enkele manier jouw persoonsgegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf uitdrukkelijke toestemming voor te vragen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Happy Families draagt zorg voor de beveiliging van gegevens tegen verlies, diefstal, of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed van verantwoordelijkheid valt.

[/row]

 

Happy Families behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy-beleid van Happy Families.