Onze leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden

De kindercoaches en family mediator van Happy Families werken ieder onder hun eigen leveringsvoorwaarden, passend bij hun beroepssector. Zij zullen deze onderstaande voorwaarden aan je kenbaar maken alvorens je een dienst van Happy Families afneemt.

Gegevens Kamer van Koophandel
Inge Klinkert, kindercoach Happy Families: KvK nummer:01132849
Eva Josien van Dijk, kindercoach Happy Families: KvK nummer:66743621
Jessica Evers, family mediator Happy Families: KvK nummer:66723620

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden van Inge Klinkert en Eva Josien van Dijk, kindercoaches bij Happy Families
Lees meer>>

Adiona Happy Families:kindercoaching & family mediation

Algemene voorwaarden  en leveringsvoorwaarden van Jessica Evers (MfN registermediator), family mediator bij Happy Families
MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, heeft opgesteld. Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’ (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding) en conform de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator’ (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid). MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Mediatorsfederatie Nederland.

Daarnaast hanteert Jessica Evers de volgende leveringsvoorwaarden >>

 

MfN-Registermediator CMYK                 Naamloos-1