Werkwijze mediation

 

Individuele intake

Als twee mensen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de spanningen die tussen hen in staan dan is er eerst een afzonderlijke intake met jullie beiden voordat de gezamenlijk gesprekken van start gaan. Dit biedt de mogelijkheid vrij uit te spreken, en biedt de mogelijkheid om de impact van de situatie zoals die voor jullie individueel is in kaart te brengen. Ook biedt dit de gelegenheid om af te tasten of je voldoende vertrouwen in de mediator van Happy Families hebt om jullie bij te staan in de gezamenlijke gesprekken. Dit vertrouwen is essentieel,om de gesprekken een kans van slagen te geven.
Daarnaast geeft deze intake ook een beeld met welke hoop je de gesprekken ingaat. Is het zo dat jullie de relatie nog een kans willen geven of is er hiervoor niet meer voldoende onderling vertrouwen of energie meer aanwezig. Dit bepaalt de startkoers voor de gezamenlijke gesprekken.

Gezamenlijke gesprekken

In de gezamenlijke gesprekken die na de intake volgen, krijgt een ieder van jullie ruim de gelegenheid aan te geven wat de ontstane situatie voor je betekent, en hoe deze is ontstaan. In deze gesprekken wordt vaak duidelijk waardoor het niet meer gelukt is om naar elkaar te luisteren, er negatieve beelden van elkaar ontstaan zijn, en het onderlinge vertrouwen verloren is gegaan. We proberen op zoek te gaan naar de positieve pijlers in jullie relatie; zo kan het zijn dat jullie elkaar een goede ouder vinden maar dat dit beeld vertroebeld is geraakt door het conflict. Door de pijlen te richten op het positieve, en hier weer samen over te praten, kan het vertrouwen hersteld worden. Soms is het duidelijk dat het conflict zo groot is geworden dat jullie de energie niet meer kunnen vinden om het nog een kans te geven. Jullie willen uit elkaar. In dat geval kan mediation helpen om in goed overleg afspraken te maken over de manier waarop dit het beste werkt voor jullie beiden.

Aantal gesprekken

Een mediationtraject bestaat meestal uit zo'n 3 tot 5 gesprekken (inclusief het intakegesprek). Daarnaast bied ik jullie de mogelijkheid tot een (kosteloos) evaluatie-gesprek. Dit gesprek vindt meestal zo'n 4 tot 6 maanden na het laatste gesprek plaats, waarin jullie de mogelijkheid krijgen om de afspraken die tijdens de mediation gemaakt zijn te evalueren en eventueel bij te schaven.

Emotionele impact van een conflict

De meeste mediators focussen op het uitonderhandelen van de zakelijke issues zoals alimentatie, vermogensverdeling, omgangsregeling, en huisvesting. Geen onbelangrijke zaken, maar als de emotionele impact van het conflict geen plek gekregen heeft, bestaat zelfs de mogelijkheid dat het conflict weer oplaait waar het eerst afgesloten leek.  De family mediator van Happy Families richt zich in eerste instantie op het goede gesprek. Ze werkt volgens de narratieve methode tijdens  mediation.
Lees meer over narratieve mediation >>

Wat de zakelijke kant betreft, hiervoor breng ik je graag in contact met een expert uit mijn professionele netwerk.